ԴանաՖարմ ՍՊԸ
Կայքի քարտեզ
Կոնտակտային տեղեկատվություն
Գլխավոր
Հայերեն
Русский
English

Արդյունավետ վաճառքների մարտավարություն

Մենք համոզված ենք, որ դեգագործական արտադրանքի արդյունավետ վաճառքն իրականացվում է ոչ միայն և ոչ այնքան տվյալ տարածքում աշխատող բժշկական ներկայցուցիչների մեծ բանակի միջոցով, այլ վաճառքների խթանման համակարգի կազմակերպման միջոցով: Արդյունավետ գործունեության ապահովման գլխավոր ուղղություններն են`  հետազոտությունները, բժիշկների և դեղագետների հետ աշխատանքը և ներգործությունը վերջնական սպառողի վրա:

Ուսումնասիրություններ

1
Մինչ ապրանքի շուկա դուրս բերելը. կատարվող ուսումանսիրություններ, մրցակիցների վերլուծություն, ապրանքի ուժեղ և թույլ կողմերի համադրություն, դիրքորոշման օպտիմալ սխեմաների ընտրություն:
2
Սպառողների ուսումնասիրություն, սպառողների նախընտրությունների բացահայտում, իդեալական արտադրանքի մոդելի ձևավորում
3
Միջին օղակի ներկայացուցիչների ուսումնասիրություն (բժշկադեղագործական հաստատությունների ղեկավարներ, դեղագետներ, բժիշկներ և այլն)
4
Շուկայական միջնորդների ուսումնասիրություններ, որոնք կծառայեն բաշխման օպտիմալ ուղիների, զեղչային և բոնուսային մեխանիզմների, շուկայի մանրածախ և մեծածածախ հատվածներում ռացիոնալ բաշխման առաջարկների մշակմանը
5
Մասնագետների շրջանում վաճառքների խթանման հայեցակարգի ընտրությանն ուղղված ուսումնասիրություններ
6
Գովազդային միջոցառումների ռացիոնալ պլանավորումից առաջ կատարվող ուսումնասիրություններ, գովազդի արդյունավետության գնահատում

Աշխատանք բժիշկների և դեղագետների հետ

1
Բժշկական հաստատություններում դեղամիջոցների ներկայացման միջոցառումների կազմակերպում
2
Անձնական այցելություններ
3
Աշխատանք "opinion-leaders"-ի հետ
4
Աշխատանք "որոշում ընդունողների" հետ
5
Արտագնա սեմինարների, կլոր սեղանների, խորհդակցությունների կազմակերպում
6
Բժիշկների և դեղագետների հետ աշխատանքի համար գովազդային նյութերի պատրաստում, տպագրություն, տարածում կամ տեղադրում /բուկլետներ, թռուցիկներ, նոթատետրեր, դեֆեկտուրայի մատյաններ, պոստերներ, գովազդային ստենդներ, լուսատուփեր և այլն/
7
Հուշանվերների արտադրություն և նվերներ մասնագետներին /խալաթներ, բաժակներ, գրիչներ, ժամացույցներ և այլն/
8
Մինչև ԶԼՄ-ների գովազդի կազմակերպումը մանրածախ համալրման ապահովում
9
Դեղատներում և բժշկական հաստատություններում հատուկ գովազդային ակցիաների իրականացում
10
Մերչենդայզինգ

Ներգործություն վերջնական սպառողի վրա

1
Գովազդ ԶԼՄ-ներում /հեռուստագովազդ, ռադիոգովազդ, գովազդ տպագրությունում/
2
Արտաքին գովազդ /ցուցանակային գովազդ, գովազդ մետրոյում, գովազդ տրանսպորտային միջոցների վրա/
3
Դիրեկտ-գովազդ և լիֆլեթինգ /"գովազդ տուն", "գովազդ գրասենյակ"/
4
Հատուկ ակցիաներ
5+ դեղատներ
Ներմուծում և արտահանում
Դեղորայքային խորհրդատու (090) 00 00 33
"Դանաֆարմ" դեղագործական ընկերություն - Երևան, Հայաստան
Հիշի՛ր և տեղեկացրո՛ւ

Яндекс.Метрика